ღია ჯგუფურ სექციებში განაცხადების მიღება დასრულებულია!

მიღებული განაცხადების ნუსხა გამოქვეყნდება 2021 წლის 25 დეკემბრამდე.

 

 

კონგრესის ჯგუფური სექციები:

 

Organized by: European Society of Comparative Literature.
Prof. Bernard Franco

English, French
OPEN
Accepted Abstracts

 

002 - Future Directions in Comics Studies
Organized by: ICLA Graphic Narratives Research Committee. Dr. Umberto Rossi, Prof. Lassiter, Dr. Diaz-Basteris

English
OPEN

 

Organized by: Johanna Domokos (University of Bielefeld), Marianna Deganutti (Goethe University Frankfurt)
 
English
OPEN

 

004 - Urban Borderlands – Comparative Perspectives

Organized by: Research network: Fringe Urban Narratives. Prof. Patricia Garcia
English
OPEN

 

005- The Political Aesthetics of Agricultural Protest in the 21st Century
Sandra Fluhrer

English
OPEN

 

Organized by:: / Prof.Doris Hambuch
English, French
OPEN

 

Organized by: Université Jean Monnet Saint-Etienne & University of Southern California. Prof. CLAVARON Yves and Prof. MOUDILENO Lydie
English; French
OPEN
Organized by: Prof. Debarati Chakraborty
English
OPEN

 

Organized by:: / Hunan Normal University and University of New South Wales
Prof. Omid Azadibougar, Prof. Laetitia Nanquette

English
OPEN
Accepted abstracts

 

010 - Pandemic Imaginations
Organized by: Studies in English, Peterhouse, University of Cambridge. Prof. Jennifer Wallace

English
OPEN

 

011- Global Avant-gardes: Centre, Periphery and Beyond
Organized by: Department of Comparative Literature, UC Berkeley.
Prof. Harsha Ram

English; French
OPEN

 

Organized by: Prof. Manuel Ghilarducci, Prof. Alessandro Achilli
English
OPEN

 

013- Chinese Influences on Modern and Contemporary European and American Literature and Literary Theories
Organized by:  Shenzhen University. Prof. Xiaohong Zhang

English
OPEN

 

014- Making – or Not Making – Sense of Dreams
Organized by: Prof. Manfred Engel, Prof. Bernard Dieterle, Prof. Laura Vordermayer

English
OPEN

 

Organized by: Prof. Eduardo F. Coutinho & Prof. José Luís Jobim
English, French
OPEN

 

016- Theorizing Marginality
Organized by: ICLA Research Committee on Literary Theory. Prof. Robert Young

English
OPEN

 

Organized by: Global Humanities Research Group. Prof. Jihee Han
English
CLOSED

 

Organized by:  DGAVL. Prof. Annette Simonis, Prof. Joachim Harst, Prof. Corinna Dziudzia
 
English
OPEN
 
Organized by: Shenzhen University. Prof. Peter Hajdu
English
OPEN

 

Organized by: "Tudor Vianu" Research Center, University of Bucharest. Prof. Oana Fotache Dubalaru, Prof. Magdalena Raduta
English
OPEN

 

Organized by: Prof. Kunal Chattopadhyay
English
OPEN

 

Organized by: ICLA Research Committee of Religion, Ethics, and Literature
Prof. Kitty Millet
English
OPEN

 

Organized by: ICLA Research Committee of Religion, Ethics, and Literature
Prof. Kitty Millet
English
OPEN

 

Oorganized by: ICLA Standing Research Committee on 'South Asian Literature and Culture. Prof. Chandra Mohan
English, French
OPEN

 

Organized by: Prof. Charlotte Krauss, Prof. Françoise Lavocat
English, French
OPEN

 

Organized by: Prof. Lobna ISMAIL, Prof. Boutheina KHALDI , Prof. Faten MORSY, Prof. Fatiha TAIB

English, French
OPEN
Accepted abstracts

 

Organized by: Prof. Hyowon Shim
English
OPEN

 

028- Thinking the present from the past
Organized by: Prof. JL Haquette, Prof. A-R Hermetet

French, English
CLOSED

 

Organized by: ICLA Committee on Translation Studies. Prof. Isabel Gomez, Prof. Marlene Hansen Esplin

English
OPEN
Accepted abstracts

Organized by: Georgian Comparative Literature Association. Prof. Tatiana Megrelishvili
 
English, Georgian
OPEN

 

Organized by: University of Chicago. PhD Candidate Jue Hou

English
OPEN

 

Organized by: Korean Comparative Literature Association. Prof. Hyung-jin LEE
 
English
OPEN

 

Organized by: Osaka University, Faculty of Letters. Prof. Yorimitsu HASHIMOTO
 
English
OPEN
 
Organized by: Prof. Marta Puxan Oliva, Prof. Neus Rotger
 
English, Spanish
OPEN

 

Organized by: Prof. Jeanne E. Glesener, Prof. Benedikts Kalnacs
 
English
OPEN

 

036 - Two Centuries of Colonial and Postcolonial Georgia
Organized by: Tbilisi State University. Ph.D. Hayate Sotome

English, Georgian
OPEN

 

037- Narrative, Nation, and World: Contemporary Women’s Writing from Japan
Organized by: Prof. Toshiko Ellis

English
OPEN

 

Organized by: CLAI Prof. T. S. Satyanath, Prof. Amitava Chakraborty
 
English
OPEN
 

039 - Futures for Comparative Literary Research
Organized by: ICLA Research Development Committee, Prof. Matthew Reynolds

English
OPEN

 

040 - Forms, Genres, Media in Baroque and Neo-Baroque: Intermedial, comparative, and trans-historic
Organized by: Prof. Helga Mitterbauer, Prof. Massimo Fusillo

English
OPEN

 

041-World literature as an object of interdisciplinary research, comparative approach as a paradigm for the modern humanities.
Organized by: Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature, Ph.D Irakli Khvedelidze

English, German
OPEN

 

042- NEXT GEN: New Approaches to Comparative Literature
Organized by: Early-Career Researcher Development Committee (ECARE), Prof. William J Spurlin

English, French
OPEN

Still looking for Chair's decision!

 

043- The Sacred and the Profane: Intersections between Religion and Literature
Organized by: ICLA Research Committee of Religion, Ethics, and Literature.

English
OPEN

 

044- "The Knight in the Panther's Skin" in the Context of World Civilization
Organized by: Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature. Prof. Maka Elbakidze

English, Georgian
OPEN

 

045- Expressions of Widowhood across Cultures: Social Constructions and Contestations
Organized by: Saheb Kaur, Prof. Amitava Chakraborty

English
OPEN

 

046- The Interaction Semiotics of Cinema and Text
Organized by: Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature. Ph.D. Levan Gelashvili

English, Georgian
OPEN

 

Organized by: University of Electronic Science and Technology of China, Prof. ZOU Tao
English
OPEN

 

048 - Romani Literature. What It Is, and Why it Matters
Organized by: University of New Hampshire. Prof. Ileana D Chirila

English
OPEN

Still looking for Chair's decision!

 

049 - Comparative Literary Studies in Georgia: Challenges and Perspectives
Organized by: Iv. Javakhisvhili Tbilisi State University. Prof. Gaga Lomidze

English, Georgian
OPEN

 

050 – How Can Literature Change the Geography? European Globality and Georgian Locality in the 19th and 20th Centuries
Organized by: Ilia State University. Prof. Bela Tsipuria

English, Georgian
OPEN

 

Organized by: Sichuan University, Prof. Shunqing Cao
 
English
OPEN

 

052- Cross-cultural matches: Beyond Medievality
Organized by:  Rahilya Geybullayeva – Professor at Baku Slavic University, founder of Azerbaijan Comparative Literature Association.
 
English, Russian
OPEN
 
 
Organized by:  ICLA Research Committee on Comparative Gender Studies, Prof. Liedeke Plate
 
English
OPEN
 
Organized by:  Martin Artola & Garbiñe Iztueta

English, French
OPEN
Accepted Abstracts

055- Korea East-West Comparative Literature Association (KEASTWEST)

Organized by:  Youngmin Kim, Distinguished Research Professor Emeritus, Dongguk University, Seoul, Korea/Jack Ma Chair Professor, Hangzhou Normal University

English
CLOSEDპროექტი განხორციელდა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერით [გრანტის ნომერი MG-ISE-22-170]
The Project was supported by Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia (SRNSFG) [grant number MG-ISE-22-170]