ა. ინდივიდუალური განაცხადი

ბ. ჯგუფური განაცხადი

გ.  სპეციალურ სექციაზე განაცხადი

ჯგუფურ სექციაში რეგისტრაციის მსურველთა საყურადღებოდ, გთხოვთ, სააპლიკაციო ფორმაში შემდეგ ველებში "Inviting Group Session Members" და "Approximately Participants" ჩაწეროთ -  "none"

შედარებითი ლიტერატურის საერთაშორისო ასოციაციის (ICLA) წევრობა
კონგრესში მონაწილეობის აუცილებელი პირობაა

 

მნიშვნელოვანი თარიღები

ჯგუფურ სექციაზე განაცხადი:

 

განაცხადის ატვირთვის  ბოლო ვადა: 31 აგვისტო, 2021.

პასუხის შეტყობინების ბოლო  ვადა: 20 სექტემბერი, 2021.

 ღია ჯგუფური სექციების ჩამონათვალი გამოქვეყნდება და ინდივიდუალურ მონაწილეებს შეეძლებათ განაცხადის ატვირთვა. ჯგუფის სექციის თავჯდომარე არის განაცხადების შერჩევაზე პასუხისმგებელი პირი. მონაწილეებს, რომლებიც ვერ მოხვდებიან ღია ჯგუფურ სექციაში, შეუძლიათ განაცხადის გაკეთება კონგრესის სექციებში.

ღია სექციის თავჯდომარის მიერ პასუხის შეტყობინების  ბოლო ვადა: 30 ნოემბერი, 2021.

 

 ინდივიდუალური განაცხადი

 განაცხადის ატვირთვის (კონგრესის სექციები) ვადა: 1 ოქტომბერი, 2021 – 31 დეკემბერი, 2021.

განაცხადის ატვირთვის (სპეციალური სექციები) ვადა: 1 ოქტომბერი, 2021 – 31 დეკემბერი, 2021.

 

პასუხის შეტყობინების ბოლო  ვადა: 20 თებერვალი, 2022.

 

წინასწარი რეგისტრაციის ბოლო ვადა: 25 მარტი, 2022.

სტანდარტული რეგისტრაციის ბოლო  ვადა: 30 აპრილი, 2022.

გვიანი რეგისტრაციის ბოლო  ვადა: 1 ივნისი, 2022.

Important Dates:

Group session submission due:
31 August, 2021.
Acceptance of group sessions
announced by Chairs:
November 30, 2021.
Individual abstract
submission due:
31 December, 2021
Special session
submission due:
31 December, 2021
Acceptance announced
of individual papers
20 February, 2022
Registration deadline
June 1, 2022