ინდივიდუალურ და სპეციალურ სექციებზე, ასევე ახალგაზრდა მკვლევრებისა და სტუდენტების სექციაზე (NEXT GEN) მიღებული მონაწილეების სია გამოქვეყნდება 2022 წლის 18 მარტს

ა. განაცხადი ინდივიდუალური სექციებისთვის               ვადა ამოიწურა

ბ. განაცხადი ჯგუფური სექციებისთვის                         ვადა ამოიწურა

გ.  განაცხადი სპეციალური სექციებისთვის

ჯგუფურ სექციაში რეგისტრაციის მსურველთა საყურადღებოდ, გთხოვთ, სააპლიკაციო ფორმაში შემდეგ ველებში "Inviting Group Session Members" და "Approximately Participants" ჩაწეროთ -  "none"

შედარებითი ლიტერატურის საერთაშორისო ასოციაციის (ICLA) წევრობა
კონგრესში მონაწილეობის აუცილებელი პირობაა

 

მნიშვნელოვანი თარიღები

ჯგუფურ სექციაზე განაცხადი:

 

განაცხადის ატვირთვის  ბოლო ვადა: 31 აგვისტო, 2021.

პასუხის შეტყობინების ბოლო  ვადა: 20 სექტემბერი, 2021.

 ღია ჯგუფური სექციების ჩამონათვალი გამოქვეყნდება და ინდივიდუალურ მონაწილეებს შეეძლებათ განაცხადის ატვირთვა კონგრესის საიტის მეშვეობით. გთხოვთ, შეავსოთ ჯგუფური განაცხადი. ჯგუფის სექციის თავჯდომარე არის განაცხადების შერჩევაზე პასუხისმგებელი პირი. მონაწილეებს, რომლებიც ვერ მოხვდებიან ღია ჯგუფურ სექციაში, შეუძლიათ განაცხადის გაკეთება კონგრესის სექციებში.

ჯგუფურ სექციაზე განაცხადის ატვირთვის ვადა: 25 სექტემბერი, 2021 – 15 ნოემბერი, 2021.

ყურადღებაინდივიდუალური განაცხადების მიღება ჯგუფურ სექციებზე გახანგრძლივდა 2021 წლის 30 ნოემბრამდე.

ღია სექციის თავჯდომარის მიერ პასუხის შეტყობინების  ბოლო ვადა: 30 ნოემბერი, 2021.

 ყურადღება! ღია სექციის თავმჯდომარის მიერ პასუხის შეტყობინების ბოლო ვადა 2021 წლის 15 დეკემბერი.

 

 ინდივიდუალური განაცხადი

 განაცხადის ატვირთვის (კონგრესის სექციები) ვადა: 1 ოქტომბერი, 2021 – 31 დეკემბერი, 2021.

ყურადღება! ინდივიდუალური განაცხადების მიღება კონგრესის სექციებზე გახანგრძლივდა 2022 წლის 15 თებერვლამდე!

განაცხადის ატვირთვის (სპეციალური სექციები) ვადა: 1 ოქტომბერი, 2021 – 31 დეკემბერი, 2021.

ყურადღება! ინდივიდუალური განაცხადების მიღება სპეციალურ  სექციებზე გახანგრძლივდა 2022 წლის 15 თებერვლამდე!

პასუხის შეტყობინების ბოლო  ვადა: 20 თებერვალი, 2022.

 

წინასწარი რეგისტრაციის ბოლო ვადა: 25 მარტი, 2022.

სტანდარტული რეგისტრაციის ბოლო  ვადა: 30 აპრილი, 2022.

გვიანი რეგისტრაციის ბოლო  ვადა: 1 ივნისი, 2022.
პროექტი განხორციელდა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერით [გრანტის ნომერი MG-ISE-22-170]
The Project was supported by Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia (SRNSFG) [grant number MG-ISE-22-170]