კონგრესის პროგრამის საბოლოო ვერსია გამოქვეყნდება ვებგვერდზე 2022 წლის 24 ინვისისთვის