ძვირფასო კოლეგებო!
გთავაზობთ კონგრესის განრიგისა და პროგრამის დასრულებულ ვერსიას.

 

კონგრესის განრიგი        (ზუმის ბმულებით)
კონგრესის პროგრამა     
(ზუმის ბმულებით)
პროექტი განხორციელდა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერით [გრანტის ნომერი MG-ISE-22-170]
The Project was supported by Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia (SRNSFG) [grant number MG-ISE-22-170]