თეზისების ატვირთვასთან და რეგისტრაციასთან დაკავშირებით, გთხოვთ, მოგვწეროთ:ICLA2022Tbilisi@tsu.ge

სარეგისტრაციო გადასახადთან და ფინანსურ საკითხებთან დაკავშირებით, გთხოვთ, მოგვწეროთ: ICLA-GCLA2022@tsu.ge

 

 
პროექტი განხორციელდა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერით [გრანტის ნომერი MG-ISE-22-170]
The Project was supported by Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia (SRNSFG) [grant number MG-ISE-22-170]