თეზისების ატვირთვასთან და რეგისრაციასთან დაკავშირებით, გთხოვთ, მოგვწეროთ:ICLA2022Tbilisi@tsu.ge

სარეგისრაციო გადასახადთან და ფინანსურ საკიხებთან დაკავშირებით, გთხოვთ, მოგვწეროთ: ICLA-GCLA2022@tsu.ge

 

 

Important Dates:

Group session submission due:
31 August, 2021.
Acceptance of group sessions
announced by Chairs:
November 30, 2021.
Individual abstract
submission due:
31 December, 2021
Special session
submission due:
31 December, 2021
Acceptance announced
of individual papers
20 February, 2022
Registration deadline
June 1, 2022