თეზისების ატვირთვასთან და რეგისტრაციასთან დაკავშირებით, გთხოვთ, მოგვწეროთ:ICLA2022Tbilisi@tsu.ge

სარეგისტრაციო გადასახადთან და ფინანსურ საკითხებთან დაკავშირებით, გთხოვთ, მოგვწეროთ: ICLA-GCLA2022@tsu.ge