ძვირფასო კოლეგებო, სარეგისტრაციო თანხის გადახდის ვადამ გადაიწია 6 ივნისამდე!

სარეგისტრაციო გადასახადი და ვადები

 

შედარებითი ლიტერატურის საერთაშორისო ასოციაციის (ICLA) წევრობა
კონგრესში მონაწილეობის აუცილებელი პირობაა

 

 დასწრებული მონაწილეობის სარეგისტრაციო გადსახადი

კოვიდ პანდემიით გამოწვეული სირთულეებიდან გამომდინარე გთავაზობთ განახლებულ სარეგისტრაციო გადასახადსა და რეგისტრაციის ვადებს.

რეგისტრაცია დაიწყება 2022 წლის 25 მარტს და დასრულდება 2022 წლის 25 მაისს

 დასწრებული მონაწილეობის სარეგისტრაციო გადსახადი

სტანდარტული რეგისტრაცია

120 ევრო

სტუდენტებისთვის

60  ევრო

 

სარეგისტრაციო გადასახადი ითვალისწინებს:

  • კონგრესში მონაწილეობას
  • ყავა-ჩაი სექციათა შესვენებებს შორის
  • საზეიმო მიღების ცერემონიას 2022 წლის 24 ივლისს
  • თეზისებსა და პროგრამას, საჭირო საკანცელარიო ნივთებს, წყლით უზრუნველყოფას, სესიების მიმდინარეობისას ინტერნეტთან წვდომას.

ონალინ მონაწილეობის სარეგისტრაციო გადასახადი:

 

სტანდარტული რეგისტრაცია

100 ევრო

სტუდენტებისთვის

40 ევრო

 სარეგისტრაციო გადასახადი ითვალისწინებს:

  • კონგრესში მონაწილეობას
  • თეზისებსა და პროგრამას

გაითვალისწინეთ:

  • სარეგისტრაციო თანხის გადახდა შესაძლებელია  ევროში,  ან, შესაბამისი თანხა, ქართულ ლარში
  • სტუდენტებმა უნდა წარმოადგინონ სტუდენტის მოწმობის ასლი ან სტუდენტის სტატუსის დამადასტურებელი ოფიციალური სერტიფიკატი.

სარეგისტრაციო გადასახადი ირიცხება ონლაინ. გადახდის ინსტრუქცია დაემატება 1 მარტს.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ გადახდილი თანხა უკან არ ბრუნდება.

 

თუ მონაწილე დარეგისტრირდება დასწრებულ სექციაში და მოგვიანებით (სხვადასხვა მიზეზით) გადავა ონლაინ სექციაში, სარეგისტრაციო გადასახადის განსხვავება უკან არ ბრუნდება.

 
პროექტი განხორციელდა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერით [გრანტის ნომერი MG-ISE-22-170]
The Project was supported by Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia (SRNSFG) [grant number MG-ISE-22-170]