• შეხვედრა უცხოელ მწერლებთან/კრიტიკოსებთან;
  • შეხვედრა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დირექტორთან,  საქართველოში სამეცნიერო გარემოსა და პერსპექტივების განსახილველად;
  • შეხვედრა ქართველ მწერლებთან და მთარგმნელებთან;
  • შეხვედრა ადგილობრივ სამეცნიერო საგამომცემლო სახლებთან;
  • შეხვედრა ქართველ მხატვრებთან, ვიზიტი გალერეებში;
  • ვიზიტი ეროვნულ მუზეუმში გიდის თანხლებით;
  • თბილისის ტური გიდის თანხლებით;
  • მცხეთის ტური გიდის თანხლებით;
  • მინი ტურები: საგურამო, დმანისი, უფლისციხე;
  • არქეოლოგიური ტური დმანისში (დმანისის არქეოლოგიური მუზეუმი).

Important Dates:

Group session submission due:
31 August, 2021.
Acceptance of group sessions
announced by Chairs:
November 30, 2021.
Individual abstract
submission due:
31 December, 2021
Special session
submission due:
31 December, 2021
Acceptance announced
of individual papers
20 February, 2022
Registration deadline
June 1, 2022