კავკასიის რეგიონის თანამედროვე ლიტერატურის წარდგენა
26 ივლისი, 15:00-16:30
შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი (მ. კოსტავას ქუჩა № 5), სხდომათა დარბაზი
მოდერატორები: - გაგა ლომიძე, ირინე მოდებაძე
პრეზენტატორები:
1)    ისა ჰაბიბეილი
აკადემისკოსი, ნიზამი განჯელის სახელობის აზერბაიჯანის ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორი (ბაქო, აზერბაიჯანი)
2)    რაჰილია გაიბულაევა
ბაქოს სლავური უნივერსიტეტის პროფესორი
აზერბაიჯანის კომპარატივისტული ლიტერატურის ასოციაციის პრეზიდენტი
(ბაქო, აზერბაიჯანი)

3)    ნაიარა ბეპიევი
ლიტერატორი, მთარგმნელი
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დირექტორი 

 

 

 

  • დოქტორანტების და ახალგაზრდა მეცნიერთა მიღების ცერემონიალი;

  • შეხვედრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორთან;

  • შეხვედრა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დირექტორთან,  საქართველოში სამეცნიერო გარემოსა და პერსპექტივების განსახილველად;

  • შეხვედრა ქართველ მწერლებთან და მთარგმნელებთან;

  • შეხვედრა ადგილობრივ სამეცნიერო საგამომცემლო სახლებთან;

  • შეხვედრა ქართველ მხატვრებთან, ვიზიტი გალერეებში;

  • 27 July  - 13:00-14:30პროექტი განხორციელდა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერით [გრანტის ნომერი MG-ISE-22-170]
The Project was supported by Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia (SRNSFG) [grant number MG-ISE-22-170]