ჯგუფური განაცხადისთვის აუცილებელია ჯგუფური სექციის თეზისი; თუ თქვენ მიერ შემოთავაზებული ჯგუფური სექცია მიღებულ იქნება სამეცნიერო კომიტეტის მიერ, ამის შემდეგ ჯგუფურ სექციაში მონაწილეობის მსურველებს შეუძლიათ  ინდივიდუალური განაცხადების გაკეთება.

 

 

 

 

 

 
პროექტი განხორციელდა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერით [გრანტის ნომერი MG-ISE-22-170]
The Project was supported by Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia (SRNSFG) [grant number MG-ISE-22-170]