ჯგუფური განაცხადის გასაკეთებლად, სექციის სათაურის, თეზისისა და საკვანძო სიტყვების წარმოდგენასთან ერთად, აუცლებელია  ყველა მონაწილე იყოს შედარებითი ლიტერატურის საერთაშორისო ასოციაციის (ICLA) წევრი.

ამისთვის შეგიძლიათ გახდეთ: ) საერთაშორისო ასოციაციის წევრი (დეტალები იხ: ა. https://www.ailc-icla.org/membership-information/)  ან  ბ.  ქართული კომპარატივისტული ასოციაციის წევრი (GCLA). ამ შემთხვევაში, გთხოვთ, რეგისტრაციისთვის მოიწეროთ მეილზე: geclainfo@gmail.com  თქვენ გამოგეგზავნებათ სარეგისტრაციო ფორმა და ბანკის ანგარიშის დეტალები;

წლიური საწევრო შენატანი შეადგენს   10 ევროს ექვივალენტს ლარში.

 

 

 
პროექტი განხორციელდა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერით [გრანტის ნომერი MG-ISE-22-170]
The Project was supported by Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia (SRNSFG) [grant number MG-ISE-22-170]